Hanzálek Z., Němeček P., Táborský Z. Beneš D.: Control and Communication Unit for Electric Vehicle
 

Anotation EN: This unit and accompanying software are used as an interface of FlexECU which is used in HIL (hardware in the loop) testing of Electric Vehicle control software. Another goal was to create a matrix of communication messages and schedule these messages in static segment of the FlexRAY communication protocol while respecting AUTOSAR FlexRay COM stack..

Anotation CZ: Zařízení a doprovodný SW slouží jako interface pro řídicí jednotku FlexECU a umožňuje vývoj a HIL (hardware in the loop) testování řídicího softwaru pro elektromobil. Dalším úkolem bylo vytvořit matici zpráv a rozvrhnout je ve statickém segmentu komunikačního protokolu FlexRay s ohledem na AUTOSAR FlexRay COM stack.

Package Version Date Type
Control and Communication Unit for Electric Vehicle (Dokumentace) 1.0 12/12/2012 pdf

This work was supported by the Ministry of Education of the Czech Republic under project AMVIS - EFIS - Energy Efficient Scheduling in Data Processing and Communication.