„Slidy“ z mého workshopu na Installfestu. K dispozici i ve formě ./org-mode.txt, jen je potřeba změnit příponu z .txt na .org.

About

 • ASCII by mělo být spíš UTF-8, ale to nezní tak „cool“ :-)
 • O mě
  • Pracuji na ČVUT, FEL
  • Embedded systémy (≈ low-level stuff)
  • Emacs používám od r. 1998
  • Patřím k lidem, kteří v Emacsu žijí
  • Vim používám také a nic proti němu nemám :-)

Org-mode

 • Pokud je Emacs označován jako operační systém, org-mode bychom mohli nazvat kancelářský balík
 • Outliner
  • Základní funkcionalita; snaha je, aby další funkce nekomplikovaly použití org-mode jako outlineru.
 • Značkovací jazyk (markup)
 • Prostředí pro přípravu textových dokumentů
 • Tabulkový kalkulátor
 • Kalendář, plánovač, organizér
 • a určitě mnoho dalšího…
 • Dokumentace: «C-h i d m org RET»
 • Nekonečné možnosti konfigurace
 • «M-x customize-group RET org RET»

Outliner

 • Nadpisy ^*+
  • M-RET – nový nadpis
  • M-šipky, M-S-šipky – změny úrovně či pořadí
  • C-c C-u – o úroveň výš, C-c C-j – skok, org#Motion
  • Schovávání: TAB, S-TAB
 • Seznamy
  • odrážkové, číslované, …
  • S-←,→
  • Mnohé klávesové zkratky stejné jako u nadpisů
 • Konverze «C-c *», «C-c -»

Značkovací jazyk (markup)

 • Tučné, kurzíva, podtrženo verbatim, přeskrtnuto, kód α,
 • Tabulky – nejsnadnější zadávaní jednoduchých tabulek do počítače | xxx | yyy «TAB»
 • Obrázky: [[./file.jpg]​]
 • Příklady, zdrojáky se zvýrazňováním syntaxe
  • Zkratky: <e «TAB», <s «TAB»
Příklad
print("String " + number)

Odkazy

 • [[cíl]​[popis]] nebo [​[cíl]]
 • https://installfest.cz/if17/ «C-c C-l», «C-c C-o»
 • Cíle odkazů
  • URL
  • ./soubor
  • interní odkaz [​[cíl]]

   • * Nadpis obsahující cíl
   • #+NAME: cíl

   3.3.1

  • Externí odkazy («C-c l»)
   • [[file:source.c::main(int]] argc
   • (tetris)
   • odkazy na emaily…
 • „Rádiové cíle“: <<<rádio>>> rádio

  Příklad: Rádio bylo vynalezeno roku 1893.

Organizace

 • Todo – každý nadpis může být položkou „TODO“ «S-←,→»
 • Seznam stavů je konfigurovatelný
 • «C-c a t» – all TODOs = agenda
 • Seznam souborů pro tvorbu agendy (např. jeden .org soubor pro projekt)
 • Scheduled/deadline: C-c C-s, C-c C-d
  • «.» = dnes, «S-šipky»
  • Rozumí i textu: např. „May 1“ nebo „Wed“
 • Záznam odpracovaného času na úkolech «C-c C-x C-i», «C-c C-x C-o»
 • Souhrn splnění podúkolů [/], [%]
 • [ ] Checkboxy «C-c C-c»
 • Tagy u nadpisů :tag:, «C-c C-c»
  • hledání podle tagů: «C-c a m»

Rychlý záznam TODO (capture)

 • Vyžaduje konfiguraci
  • Globální klávesa «C-c c»
  • Šablony - předvyplněný obsah, kam se má „TODO“ uložit
(setq org-capture-templates
 '(("t" "Todo" entry (file+headline "~/org/gtd.org" "Tasks")
    "* TODO %?\n %i\n %a")
  ("j" "Journal" entry (file+datetree "~/org/journal.org")
    "* %?\nEntered on %U\n %i\n %a")))

Export

 • «C-c C-e»
 • Plain text, HTML, OpenDocument, …
 • Relativně snadná tvorba vlastních exportů (např. Doxygen)
 • Nastavení exportu v hlavičce – «C-c C-e #»

Babel

 • Práce se zdrojovými kódy
  • Podpora více jazyků v jednom dokumentu a interakce mezi nimi
 • „Literate programming“
 • „Reproducible research“ (executable documentation)
for i in $(seq 3); do date; sleep 1; done
ls -l

Výsledky vidíme níže:

Wed 8 Mar 10:44:56 CET 2017
Wed 8 Mar 10:44:57 CET 2017
Wed 8 Mar 10:44:58 CET 2017
total 24
-rw-r--r-- 1 wsh wsh 6696 Mar 5 21:52 graph.png
-rw-r--r-- 1 wsh wsh 6232 Mar 8 10:42 index.org
-rw-r--r-- 1 wsh wsh 6232 Mar 8 10:44 org-mode.txt
 • Editace: «C-c ’»
 • Spuštění: «C-c C-c»
 • Argumenty v hlavičce
  • :results verbatim drawer

Babel example

Run the benchmark (shell script) on a remote server:

mbw -a -q 10 | awk '{ print $1, $3, $9 }'
0 MEMCPY 2193.945
1 MEMCPY 2334.267
2 MEMCPY 2368.546
3 MEMCPY 2396.358
4 MEMCPY 2411.382
5 MEMCPY 2417.211
6 MEMCPY 2434.867
7 MEMCPY 2436.054
8 MEMCPY 2433.682
9 MEMCPY 2460.025
0 DUMB 2494.388
1 DUMB 2513.826
2 DUMB 2511.301
3 DUMB 2508.781
4 DUMB 2506.894
5 DUMB 2510.67
6 DUMB 2508.151
7 DUMB 2518.892
8 DUMB 2475.86
9 DUMB 2465.483
0 MCBLOCK 3248.863
1 MCBLOCK 3172.589
2 MCBLOCK 3161.555
3 MCBLOCK 3175.611
4 MCBLOCK 3184.713
5 MCBLOCK 3174.603
6 MCBLOCK 3164.557
7 MCBLOCK 3170.577
8 MCBLOCK 3166.561
9 MCBLOCK 3188.776

Gnuplot code to plot the results of the above command.

set key right bottom Left
set grid
set title "mbw results"
set xlabel "Attempt"
set ylabel "Bandwidth [MiB/s]"
set style data lp
set yrange [0:]
plot "< grep MEMCPY ".data using 1:3 title "MEMCPY", \
   "< grep DUMB ".data  using 1:3 title "DUMB", \
   "< grep MCBLOCK ".data using 1:3 title "MCBLOCK"

graph.png

Properties

 • «C-c C-x p»
 • Key-value přiřazené k nadpisu
 • Může měnit různé nastavení pro danou sekci
 • Lze používat i jako jednoduchou databázi (hledání podle properties apod.)
 • Column view «C-c C-x C-c»