Sedlo je program (skript) umožňující směrování internetový provozu pro každého uživatele zvlášť. K provadění této činnosti je využíván mechanismus routovacích pravidel (ip rule) v Linuxu. Autorem původní verze je Petr Šimandl. Na těchto stránkách najdete modifikovanou verzi která přidává některé vlastnosti, opravuje chyby a urychluje běh skriptu.

Jak sedlo pracuje?

Na obrázkcích níže je síť se čtyřmi routery, šesti klienty a dvěma internetovými bránami (iGW). Interní provoz v síti je routován například pomocí OSPF. Pro routování internetového provozu se běžně využívá tzv. default routa, pomocí níž je směřován provoz na iGW. Problém nastává v případě, kdy máme iGW více. Sedlo řeší následující problémy:

  • internetový provoz libovolného klienta je routován na libovolnou iGW (obr. 1)
  • v případě výpadku spoje je internetový provoz přeroutován automaticky podle hlavní routovací tabulky spravované OSPF démonem (obr. 2)
  • není-li nějaká iGW vůbec dostupná, sedlo umí přeroutovat klienty této iGW na jinou (obr. 3)

how-sedlo-works.png
Obrázek 1 — Základní funkce sedla

how-sedlo-works-link-down.png
Obrázek 2 — Chování sedla při výpadku spoje mezi routery

how-sedlo-works-noigw.png
Obrázek 3 — Chování sedla při nedostupnosti iGW

Instalace (v CZFree.Net)

cd /usr/src
git clone git://rtime.felk.cvut.cz/~sojka/git/sedlo.git
cd sedlo
sh sedlo_install
sedlo -vv

Aktualizace:

cd /usr/src/sedlo
git pull
sh sedlo_install
sedlo -vv

Download

Aktuální vývojovou verzi sedla najdete v GIT repozitáři http://rtime.felk.cvut.cz/~sojka/git/sedlo.git.

Můžete ho procházet přes webové rozhraní. Jednotlivé soubory jsou dostupné v “sekci” Tree.

Nejdůležitější soubory jsou: